Přípravné kurzy

Tisk


PŘIHLÁŠKY DO PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 BUDOU PŘIJÍMÁNY NA PŘELOMU SRPNA A ZÁŘÍ 2018.

Gymnázium Na Pražačce organizuje přípravné kurzy pro žáky 7. tříd ZŠ. Ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny kurzy z matematiky, českého jazyka a německého jazyka.

 

Obsahem kurzu z matematiky a českého jazyka bude souhrnné zopakování a případné doplnění učiva v rozsahu ZŠ a dílčí testy. Náplní kurzu německého jazyka je systematická příprava, která napomáhá snazšímu přechodu na gymnázium a na výuku s rodilým mluvčím. Kurzy vedou aprobovaní pedagogové Gymnázia Na Pražačce.

Všechny nabízené kurzy probíhají paralelně a mají stejnou náplň jednotlivých lekcí. Uchazeč vždy navštěvuje pouze ten kurz, ke kterému je přihlášen. Z kapacitních důvodu není možné navštěvovat různé kurzy.

Výuka probíhá v budově Gymnázia Na Pražačce (spojení tramvají č. 1, 9, 11 – zastávka Vozovna Žižkovod přelomu října a listopadu do začátku dubna (kromě svátků a prázdnin), a to vždy v pondělí a ve čtvrtek.