Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Šestileté gymnázium s rozšířenou výukou německého jazyka

Tisk

Studium s rozšířenou výukou německého jazyka zaměřené na složení Německého jazykového diplomu druhého stupně (Sprachdiplom II. MK BRD) umožňuje v kombinaci s českým maturitním vysvědčením našim uchazečům přístup na německé vysoké školy bez dalších jazykových zkoušek. Studenti absolvují za dobu studia asi 1500 hodin německého jazyka, ve vyšších ročnících mají v němčině volitelně i některé další předměty (zeměpis, dějepis…), takže dosáhnou vysoké jazykové kompetence. Jazykový diplom je při dosažení určitého počtu bodů uznán Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako maturitní zkouška z cizího jazyka.

Za přípravu na zkoušku k získání Jazykového diplomu je zodpovědný především rodilý mluvčí, který na škole vyučuje. Během studia je studentům nabízena řada možností k výjezdu do německy mluvících oblastí. Gymnázium Na Pražačce má velmi dobré partnerské kontakty se čtyřmi gymnázii v Německu, s nimiž kromě výměnných pobytů organizuje např. i projekty ve spolupráci s Národní agenturou pro vzdělávací programy nebo Česko-německý fondem budoucnosti. Kromě toho momentálně spolupracuje naše gymnázium na projektu Comenius i s jednou rakouskou školou. Podporu poskytuje akcím tohoto oboru i MHMP.

K výuce se mj. využívají i speciální jazykové učebny, které jsou přizpůsobeny výuce menšího počtu studentů a jsou vybaveny audiovizuální technikou. Kromě toho mají studenti k dispozici i německou knihovnu, kde je jim kromě německy psané beletrie nabízena i řada odborných publikací, s nimiž se učí pracovat zejména ve vyšších ročnících. Vedle těchto možností je knihovna vybavena notebooky připojenými na internet, což studentům usnadňuje práci na nejrůznějších projektech, kterých se se svými vyučujícími účastní.

Při výuce němčiny jsou, a to nejen u tříd s rozšířenou výukou jazyka, využívány i autentické německé texty. Škola každoročně objednává několik německých časopisů (Schuss, Rad, Spize). Studentům je pravidelně zdarma nabízen týdeník Prager Zeitung.

Naši vyučující pracují v těchto třídách s učebnicemi PRIMA, AUSBLICK a IDEEN, které jsou průběžně doplňovány nespočtem dalších doplňkových materiálů. Studenti se rovněž učí již od nejnižších ročníků pracovat didakticky přizpůsobenou četbou, takže jim později nečiní obtíže ani četba německy psané beletrie, s níž se opět v rámci výuky seznamují.

Každý školní rok je pro studenty s rozšířenou výukou německého jazyka připravena minimálně jedna akce spojená s praktickým využitím jazyka. V primě je to úvodní go kurz, na přelomu sekundy a tercie výměnný pobyt, v kvartě soutěž Jugend debattiert international, v kvintě opět výměnný pobyt a v sextě zkouška jazykového diplomu.


Go kurz

Již v prvním týdnu studia odjíždí žáci prim na tzv. go kurz. Jedná se o seznamovací pobyt, který škola zajišťuje ve spolupráci se specializovanou německou agenturou Erlebnistage. Kurzy se konají v malé bavorské vesnici Haidmühle, která leží jen pár kilometrů od českých hranic. Účelem kurzu není jen vzájemné seznámení se nových studentů a vytvoření pevného kolektivu, ale i prověření jejich jazykových schopností. Naším cílem je samozřejmě i posílit jazykové kompetence studentů a dodat jim sebevědomí tím, že jim ukážeme, že jsou schopni se dorozumět s rodilým mluvčím. Pro některé z nich je to první reálný kontakt s německy mluvícím prostředím. Na náplni kurzu se podílí zčásti zaměstnanci německé agentury, zčásti čeští učitelé jazyků. Je samozřejmostí, že tu nechybí ani třídní učitel, který má výtečnou možnost poznat „své nováčky“ mimo školní prostředí. Kurz je naplánován tak, aby se v něm střídaly nejrůznější aktivity sportovní, jazykové i sociálně zaměřené. Velkou výzvou je pro studenty dvoudenní túra, při níž mají jedinečnou příležitost přenocovat v jednom z bavorských skanzenů. Jelikož je týden dlouhý, najde se v něm i čas na výuku němčiny. Se studenty je tu procvičena základní gramatika, a to především formou konverzace. Během týdne, ve kterém nemají studenti ani nejmenší možnost se nudit, si nesmírně obohatí svoji slovní zásobu. Na každou volnočasovou aktivitu jsou nejdříve „vybaveni“ novými výrazy, které si při aktivitě důkladně procvičí a zafixují, ať už se jedná o lezení na umělou stěnu, nebo o kooperační hry. Největšímu zájmu se již tradičně těší lanové aktivity, kterých je nabízeno stále více. Zatímco do Haidmühle odjíždí třicet nových tváří, o týden později se do Prahy již tradičně vrací jeden dobrý kolektiv.

„Probírali jsme nejrůznější gramatiku, ale především jsme se učili nová slovíčka, která jsme uplatnili při odpoledních aktivitách. Odpočinkové aktivity pod vedením německých instruktorek byly zábavné, ale vzhledem k jejich naprosté neznalosti češtiny i náročné.“

„Dne 5.9. jsme odjížděli ze zličínského autobusového nádraží do malé bavorské vesničky, kde jsme byli ubytováni ve vzdělávacím středisku Wolfsteiner Hütte. Cesta autobusem trvala něco přes tři hodiny, ale o zábavu tam bylo postaráno. Když jsme byli ve vesnici, vtrhly do autobusu dvě mladé slečny, které se měly postarat o to, aby nebyla nuda. Všichni byli zprvu trochu vyděšeni, ale po chvíli jsme zjistili, jak jsou fajn. Poté, co jsme se ubytovali, následoval oběd. Po jídle jsme se všichni seznámili a zahráli si pár her. Po večeři jsme vyšli na kopec, kde byly vidět hvězdy, které v Praze málokdy vidíme. Další den jsme byli rozděleni do dvou skupin. Jedna lezla po horolezecké stěně a druhá si šla zahrát hru pád letadla, kde nám zavázali oči a odvedli na neznámé místo. Každý dostal lísteček s rolí, kterou musí zahrát. Byl tam blázen, slepec, lidé bez rukou a nohou. Poté jsme museli spojit hlavy dohromady a najít cestu do ubytovny. Ti, co lezli po stěně, si museli nejdříve vyzkoušet výstroj a pak mohli šplhat. V neděli jsme se připravovali na dvoudenní pochod. Balili jsme si věci a odpočívali, abychom nabrali dostatek sil. Následující den (v pondělí) jsme vyrazili na túru. Všichni byli natěšeni, ale po pár kilometrech do kopce všem klesl úsměv na tváři. Když jsme dorazili do skanzenu, kde jsme nocovali, tak si všichni vybalili věci a kuchařský tým šel vařit špagety s tomatovou omáčkou. Všichni měli velký hlad, a tak skoro nic nezbylo. Večer jsme se sešli u ohně, zazpívali si a šli spát. Druhý den jsme šli zpět. Cestou jsme si udělali všemi vítanou dvouhodinovou pauzu u nádherného jezera. Ostatní dny byly také plné zábavy. Lezli jsme po bednách, slepí po horolezecké stěně a hráli další zajímavé hry. Myslím si, že letošní kurz se ohledně nádherného počasí i zábavy povedl, a doufám, že i příštím primánům se bude v Bavorsku líbit alespoň tak jako nám.“

Na Haidmühle vzpomínám s oblibou. Byla to veliká výzva. Největší zážitek bylo asi lezení na bedny a slaňování. Během tohoto týdne prožije člověk to, co by jinde neprožil.

„Na co z Haidmühle rád vzpomínám? Na hodně věcí. Hlavně na naše společné aktivity. Jak jsme lezli po bednách, hráli různé zábavné hry, ale i když jsme si mezi sebou jen tak povídali německy. Hodně jsem se při tom naučil. Také rád vzpomínám na vedoucí kurzu, kteří se snažili náš pobyt co nejvíce zpříjemnit.“

„Ráda vzpomínám na týden v Haidmühle. Byl plný úžasných zážitků, originální a zábavný. Nikdy předtím jsem nic takového nezažila. Celý týden nás provázely super aktivity a byla skvělá zábava.“

„Moc ráda vzpomínám na společně strávený týden v Haidmühle. To jsme byli jako třída poprvé pohromadě. Zažila jsem tu spoustu zajímavých chvil. Užila jsem si spoustu zábavy. Ráda bych se tam znovu vrátila.“


Výměnné pobyty

Jelikož se orientujeme na výuku němčiny, je téměř samozřejmé, že organizujeme pro své studenty i pobyty v německy mluvícím prostředí. Osvědčilo se nám klasické schéma výměnných pobytů, kdy jsou čeští studenti ubytováni v německých rodinách, na oplátku pak sami poskytnou ubytování pro svého německého partnera při jejich návštěvě v Praze. Výměny znamenají pro studenty jednak poznávání reálného všedního života u našich německých sousedů, jednak praktické využití nabytých znalostí. Samozřejmým výsledkem jsou velké pokroky v jazyce samotném. S německými partnery spolupracujeme na různých projektech, díky nimž se studenti vzájemně dobře poznají, učí se suverenitě v každodenní komunikaci v běžném životě a poznávají kulturní i historické památky německých oblastí. Studenti mají možnost strávit dva týdny (z toho jeden v Německu a jeden v Čechách)nabité pestrým programem se svými vrstevníky, díky nimž se setkávají s mluveným jazykem současné mladé generace.

Výměnné pobyty starších ročníků se pravidelně konají za významné finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti.

V současné době spolupracujeme s těmito školami:

Výměnných pobytů se studenti našeho gymnázia účastní na přelomu sekundy a tercie (Bornheim / Schwäbisch Gmünd) a kvarty a kvinty (Bremerhaven / Straubing).


Jugend Debattiert International

jdiJugend debattiert international je mezinárodní soutěž, která podporuje vícejazyčnost mladých lidí v Evropě. Do projektu se zapojují školy z Estonska, Lotyšska, Litvy, Polska, Ruska, Ukrajiny a Čech, které se orientují na výuku němčiny. Z našeho gymnázia se soutěže účastní vždy žáci kvarty D s příslušným vyučujícím. Soutěž zaštiťuje několik organizací v čele Goethe-Institutem a nejrůznějšími nadacemi.

Cílem tohoto projektu je naučit mladé lidi účelné argumentaci, pravidlům podnětné debaty a umění přesvědčovat. Jádrem debaty je vždy klíčová otázka, např. „Měly by se na školách nosit uniformy?“, či „Mělo by být Turecko přijato do EU?“ atp.

Debatu vedou vždy čtyři osoby. Každý z účastníků má na začátku každý účastník dvě minuty pro prezentaci svého stanoviska. Následuje dvanáct minut diskuse. Na závěr má každý k dispozici jednu minutu, ve které má i možnost změnit pod vlivem proběhnuvšího rozhovoru svůj názor.

Hlavní důraz je kladen na věcnost, schopnost se kultivovaně vyjadřovat, umění přesvědčit a vést produktivní debatu. Případné jazykové neznalosti nejsou rozhodující, porota bere v potaz, že se jedná o debatu v jazyce, jež není pro nikoho z účastníků mateřštinou. Při hodnocení se soutěžící dozví nejen klady a zápory svého projevu, ale i tipy na zlepšení svého výkonu.


Europaklasse

Každým rokem se 2 vybraní žáci 5. ročníku třídy s rozšířenou výukou NJ účastní projektu „Evropská třída“. Kritéria výběru jsou slušné studijní výsledky, kreativita, komunikativnost, schopnost dobře reprezentovat školu.

Školy Friedricha von Bodelschwingha jsou od roku 1992 členem evropského svazu škol HORIZON. Jejich rozsáhlým projektem je každoroční konání tzv. „Evropské třídy“. Každým rokem přijede do těchto škol na několik týdnů asi 20 mladých lidí (ve věku 15–18 let) z různých zemí východní, západní i střední Evropy, aby zde společně studovali.

Během pobytu v Bielefeldu bydlí mladí evropští hosté v rodinách žákyň a žáků. Se žádostí o ubytování jsou oslovovány zpravidla 10–12. ročníky škol, příp. i ročník 9. Nejnižší věk hostitele by měl být 15 let.

Pokud se zahraniční žákyně a žáci chtějí zúčastnit „Evropské třídy“, musí mít dobré znalosti němčiny. Tvoří vlastní třídu – Evropskou třídu – s individuálním rozvrhem.

Vyučování mají každý den (v němčině!) od 8:00 do 13:10, a to např. v předmětech Německý jazyk (hlavní předmět), téma Evropa jako součást zeměpisu, Biologie a Fyzika. Vedle toho je na programu informace o Bethelu, návštěva podniku, přijetí na radnici a dvě exkurze.

Poslední večer se žáci evropské třídy rozloučí se svými učiteli a hostitelskými rodinami na společném večírku.

fbs

Projekt „Europaklasse“ v německém Bielefeldu

V loňském školním roce jsem měl možnost zúčastnit se jazykového pobytu – projektu Europaklasse – v německém Bielefeldu, organizovaného gymnáziem Bethel. Od konce února jsme spolu s dalšími devatenácti studenty z různých zemí Evropy utvořili třídu, která měla možnost strávit měsíc v cizí zemi, zlepšovat své jazykové schopnosti, navazovat kontakty a přinejmenším si vyzkoušet, jaké je to starat se o sebe sama jen s pomocí hostitelských rodin, ve kterých jsme bydleli. Každý den jsme chodili do školy, kde jsme se, samozřejmě v německém jazyce, učili různé předměty, jako například němčina, fyzika, biologie, zeměpis, německá literatura, hudební výchova, tělocvik a jiné. Velmi zajímavá pro mě byla možnost navštěvování normálního vyučování v jiných třídách, kde jsem si mohl v různých předmětech vyzkoušet své znalosti odbornější němčiny a zároveň schopnost rozumět výkladu v cizím jazyce. Kromě vyučování jsme se zúčastnili i bohatého mimoškolního programu, od již tradiční prohlídky města a okolí, přes výlety do Bochumi, Essenu, dvoudenní návštěvy Berlína, až po méně obvyklé jako beseda se starostou města či prohlídka místní univerzity. Ve volných chvílích jsme trávili čas s novými kamarády, jejich hostiteli a díky různorodým kulturním a sportovním možnostem města jsme se opravdu nikdy nenudili.D

Jsem rád, že jsem se do Bielefeldu vypravil, využil možnosti, které mi tam byly nabídnuty a díky nimž jsem si vylepšil své znalosti německého jazyka, dozvěděl se mnoho zajímavých věcí, poznal opět o něco lépe život našich sousedů, ale i ostatních, mezi kterými jsem si našel spoustu nových přátel, což považuji za to největší, co mi pobyt v Bielefeldu mohl přinést.

Adam

 

Před rokem jsem se zúčastnila mezinárodního projektu v německém Bielefeldu. Jedenadvacet studentů z devíti různých států (Anglie, Francie, Nizozemí, Itálie, České republiky, Polska, Maďarska, Estonska a Ruska) zde utvořilo „evropskou třídu“, jejíž cílem bylo zlepšení jazykových dovedností a především vzájemné seznamování se s životem v jiných zemích. Důležitou součástí bylo i bydlení v hostitelských rodinách, a tedy kontakt s rodilými mluvčími.

Denně jsme docházeli do školy – bethelského gymnázia, kde jsme si v rámci běžných předmětů předávali informace o svých zemích. Mimoto jsme společně absolvovali mnoho různých akcí – program byl opravdu pestrý. Kromě důkladné prohlídky města, včetně besedy se starostou nebo návštěvy místní univerzity, jsme také podnikli výlet do Berlína a Porúří.

Veškerý volný čas jsme trávili spolu, někdy i s našimi hostiteli. Díky tomu jsem získala nové přátele, se kterými jsem dodnes v kontaktu.

Měsíc v Bielefeldu byl pro mne opravdu nezapomenutelným zážitkem. Nejen, že jsem si zlepšila své znalosti německého jazyka, ale hlavně jsem se na měsíc stala opravdovou „Evropankou“.

Jana


Dům Evropy Marienberg/Praha

marienbergJiž více než 10 let se žáci Gymnázia Na Pražačce účastní mezinárodních seminářů pořádaných Domem Evropy Marienberg/Praha, podporovaných MŠMT ČR.

Dům Evropy Marienberg je organizace založená již roku 1951. Jedná se o první evropské vzdělávací zařízení, které se věnuje mj. mimoškolnímu politickému vzdělávání mladých i dospělých. Tato veřejná nadace se výrazně orientuje na lidská práva. Důležité je, že je nezávislá, a to politicky i nábožensky. Dům Evropy v Marienbergu zastřešuje přes 100 jednotlivých evropských domů a akademií ve více než 30 zemích.

Spolu s mladými lidmi z Německa, Francie, Itálie, Polska, Maďarska a dalších zemí se pod vedením odbroníků zabývají tématy jako např. Chceme vědět, jak budeme utvářet svou Evropu Tvář Evropy – dějiny a osobnosti, Budujeme takovou Evropu, v jaké chceme žít, Evropa ve světě budoucnosti, Podíl občanů na demokratické Evropě atd., trénují práci redaktorů školních časopisů apod.

Říká se, že když je člověk mladý, má poznávat svět. Proto jsme se rozhodly využít nabídku zúčastnit se projektového týdne v německém městečku Marienberg v Porýním Falcu. Z velké části byl tento pobyt financován Evropskou unií, což studentům gymnázia přijde vhod.

Dostaly jsme možnost si procvičit své jazykové znalosti němčiny, ale i angličtiny s plynně a neplynně hovořícími studenty, s Němci, Francouzi, Poláky a Slováky. Účelem tohoto projektu bylo mnohými způsoby si navzájem prezentovat svoji zemi, ať už vyráběním nejrůznějších plakátů, servírováním tuzemských pochutin nebo hraním dramatické scénky. Denně jsme si též prošli zahřívacími hrami, které splňovaly účel rozcviček, ale zároveň nepostrádaly humor. Každý den byl pro nás připraven program, ve kterém byla vzájemná nutnost komunikace bodem číslo jedna. Starali se o nás mladí komunikativní koordinátoři, kteří k nám byli velmi vstřícní a milí. Vymýšleli pro nás nejrůznější aktivi
Předávání Německých jazykových diplomů I. stupně ty a náš feed-back pro ně byl stejně důležitý jako výsledek naší práce. Kromě bohatého programu měli studenti i dostatek volného času pro sebe, který se dal využít sportovními aktivitami v prostoru areálu ubytovny nebo i jinak v centru městečka.

Jeden den jsme jeli na výlet do Mohuče, kde jsme mimo jiné byli na besedě v parlamentu. Tam se měl možnost prezentovat každý, kdo se zajímá o politické dění, Evropskou unii či mezinárodní vztahy v Evropě. Kromě toho jsme dostali možnost si prohlédnout toto město každý sám.

Celkový dojem byl dobrý, pracovalo se v příjemném prostředí s příjemnými lidmi. Tuto možnost by měl využít každý, kdo rád poznává nové lidi a nebojí se komunikace s nimi.

Jana a Jana (2009)

Praktika v Německu

Od školního roku 2012/13 se Gymnázium Na Pražačce zapojilo do projektu Praktika v Německu. 15 vybraných studentů z Kvarty D a Kvinty D se zúčastnilo dvoutýdenního pobytu v hesenském univerzitním městě Gießen. Ubytováni byli v hostitelských rodinách. Ve všední dny navštěvovali střídavě výuku na novém partnerském gymnáziu Liebigschule Gießen a praktika v nejrůznějších firmách ve městě i v blízkém okolí. Firmy, které praktikantská místa nabídly, zajistilo k plné spokojenosti našich studentů gießenské gymnázium. Studenti byli např. v lékařské ordinaci, v kanceláři u architekta, ve školce, v obchodě s domácími potřebami atp. Reciproční návštěva v Praze proběhla na podzim a byla kulturně zaměřena. Tento projekt finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti i Regionální management Středního Hesenska. Celá akce se konala pod záštitou odborného poradce a koordinátora pro němčinu jako cizí jazyk pana Wolfganga Lehmanna a v jedno- až dvouletém cyklu by se měla opakovat.

A jak na historicky první praktika v Německu vzpomínají samotní aktéři?

Liebigschule Giessen :: Praktika v Německu Návštěva na radnici :: Praktika v Německu Praktikum v divadle :: Praktika v Německu Workshop v divadle :: Praktika v Německu Prezentace naší školy :: Praktika v Německu


Německý jazykový diplom

Das Deutsche Sprachdiplom der KMK, Stufe II (DSD II)

Gymnázium Na Pražačce má od školního roku 2000/2001 statut gymnázia připravujícího na zkoušku k získání Jazykového diplomu II.stupně.

dsd

S tímto osvědčením v kombinaci s českým maturitním vysvědčením je žákům umožněn přístup na německé vysoké školy bez dalších zkoušek. Pro kvalitní přípravu vysílá německá strana na školy tohoto zaměření kvalitní německé středoškolské učitele. Po zavedení tzv. státní (centrální) maturitní zkoušky je výhodou tohoto druhu studia, že MŠMT zařadilo školy DSD do stejné kategorie jako bilingvní gymnázia, tj. úspěšné vykonání zkoušky je uznáno jako vykonání zkoušky z cizího jazyka ve školní části maturity.

Německý jazykový diplom Konference ministrů školství SRN II. stupně lze získat na německých školách v zahraničí i na zahraničních – státních i soukromých – školských zařízeních na celém světě, které statut zkušební školy získaly. Předpokladem je výuka němčiny v rozsahu 1200 až 1600 hodin za celou dobu studia. Jedná se o výsostnou zkoušku, která probíhá pod vedením učitele vyslaného ze SRN. Písemná část se opravuje a hodnotí centrálně v Německu. Jazykový diplom popisuje standardy znalosti němčiny pro kvalifikované studium v Německu. Slouží jako doklad jazykových znalostí, které jsou nutné pro přijetí ke studiu na vysokých školách v Německu. Jeho nezaměnitelný význam spočívá v tom, že je normou pro všechny ostatní jazykové certifikáty pro němčinu jako cizí jazyk.

Tato zkouška je na úrovni referenčního rámce B2/C1 a skládá se ze 4 částí (poslech, čtení s porozuměním, písemná a ústní část). Při dosažení vyšší úrovně ve všech čtyřech částech získá student diplom úrovně C1, při dosažení minimální úrovně B2 ve všech částech diplom B2. Na zkoušku jsou studenti připravováni v rámci výuky.

Deutsches Sprachdiplom I (DSD I)

Statut školy s právem připravovat své studenty i na zkoušku opravňující k získání Jazykového diplomu I. stupně (DSD I) získalo Gymnázium Na Pražačce od školního roku 2013/2014. Rozšířilo tak svou nabídku jazykových zkoušek z německého jazyka.

Jedná se o mezinárodní jazykovou zkoušku, kterou je možno složit na několika českých víceletých gymnáziích podporovaných ministerstvem školství SRN. Na tuto zkoušku jsou žáci připravováni v rámci výuky německého jazyka a její složení je jim umožněno v 5., resp. ve 4. ročníku – žáci tříd se všeobecným zaměřením a tříd všeobecných mohou tuto zkoušku skládat v kvintě, třídy s rozšířenou výukou jazyků o rok dříve.

Zmíněná zkouška je na úrovni referenčního rámce A2/B1 a skládá se ze 4 částí (poslech, čtení s porozuměním, písemná a ústní část). Při dosažení vyšší úrovně ve všech čtyřech částech získá student diplom úrovně B1 (což je srovnatelné se současnou státní maturitou), při dosažení minimální úrovně A2 ve všech částech certifikát A2. Na zkoušku budou studenti připravováni v rámci výuky, všichni naši vyučující byli náležitě proškoleni.

Evaluační návštěva z Centrály pro zahraniční vzdělávání

V roce 2013 proběhla na Gymnáziu Na Pražačce evaluační návštěva z kolínské Centrály pro zahraniční vzdělávání. Její výsledky si můžete přečíst níže.

Akce v roce 2016/2017

Akce v roce 2015/2016

Akce v roce 2014/2015

Akce v roce 2013/2014

Akce v roce 2012/2013

Akce v roce 2011/2012

Akce v roce 2010/2011

Akce v roce 2009/2010