Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Školní akce

Tisk

Gymnázium pořádá pro své studenty množství akcí, které nejsou přímou součástí výuky, významně však přispívají k dobré atmosféře a utváření pocitu sounáležitosti se školou.

  • Tradicí se již stala týdenní soustředění žáků prvních ročníků před zahájením jejich prvního školního roku u nás. Seznamovací kurz jim umožňuje navázat bližší a intenzivnější vztahy se spolužáky, nahlédnout do osobnosti druhých i své, se svými budoucími učiteli poznávat atmosféru školy. Pro třídy oboru 79-41-K/610 (výuka vybraných předmětů v němčině) se tento kurz koná v Haidmühle (SRN), ve spolupráci s německými pedagogy volného času.
  • Významnou aktivitou jsou výměnné studentské zájezdy do SRN, poznávací zájezdy do Anglie, Francie a Itálie, účast na projektech EU „Mládež pro Evropu“, „Socrates“ apod. s partnerskými školami v Řecku, SRN a na Islandu. Pro studenty výtvarných tříd organizujeme výtvarné exkurze v tuzemsku i v zahraničí a v předposledním ročníku krajinářský kurz.
  • Studenti se dále účastní olympiád z českého jazyka, matematiky, fyziky a chemie, konverzační soutěže v anglickém a německém jazyce, studentských seminářů v zahraničí pod patronací EU, besed se zahraničními studenty apod., aktivně se podílejí na charitativních akcích „Květinový den“, „Srdíčkový den“ a „Bílá pastelka“.
  • V průběhu školního roku probíhají různé projekty. Studenti druhých ročníků a kvart se pravidelně zúčastňují vzdělávacích seminářů o holokaustu v Terezíně, pro studenty maturitních ročníků pořádáme exkurze do Osvětimi a komunistického lágru „Vojna“ – podrobněji na samostatné stránce.
  • Tradicí jsou už „Den hudby“, výstavy studentských výtvarných prací, Halloween a školní akademie. Kulturní rozhled podporuje Klub mladých diváků nebo filmový klub, studenti sami organizují setkání s předčítáním vlastní tvorby.
  • Členy pětadvacetičlenného pěveckého souboru „Repetice“ jsou studenti i učitelé gymnázia. Kromě akcí v rámci školy uspořádal soubor v loňském školním roce i veřejná vystoupení, např. v kostele sv. Vavřince nebo vánoční koncert v kostele sv. Prokopa na Žižkově.
  • Lyžařské a sportovní kurzy, účast v celopražské sportovní soutěži „POPRASK“, dlouhodobá školní soutěž v basketbalu, výuka ledního hokeje v rámci školní tělesné výchovy, každoroční školní „Hockey Show“, to je nabídka pro studenty sportovně orientované. K dispozici jsou dvě tělocvičny, hokej probíhá ve sportovní hale v Letňanech. V roce 2007 bylo z grantu magistrátu hlavního města Prahy vybudováno pro gymnázium víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem (2x volejbal, 2x basketbal, tenis, doskočiště, malá kopaná, házená, vrh koulí).
  • Při škole již několik let funguje „Klub rodičů při Gymnáziu Na Pražačce“, který velmi aktivně spolupracuje s vedením školy. Nově např. inicioval a spolufinancoval vybudování studovny, podporuje různé mimoškolní aktivity našich studentů.
  • Vedení školy se pravidelně schází se shromážděním „mluvčích tříd“, svého voleného zástupce mají studenti i ve Školské radě.

Podrobnější informace jsou uvedeny ve výroční zprávě školy. Podrobné informace o komplexní inspekci jsou uvedeny v Protokolu ČŠI č.j. 010 1592/00-5090 a Inspekční zprávě ČŠI č.j. 010 1591/00-5090.