Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Měsíční plán práce

Tisk

Upozorňujeme, že plán se může průběžně doplňovat a měnit.

Rámcový přehled plánovaných akcí celého školního roku naleznete v ročním plánu.

Duben

2. 4.
Velikonoční pondělí
3. 4.
Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, sekunda A 1. – 4. VH, prof. Chladová, sekunda D 2. – 5. VH, prof. Marková, sekunda C 3. – 6. VH, prof. Klíma
3. 4. Planeta Země 3000: „ Myanmar – divoká cesta do barmské říše“, kvarta C, D, kvinta A, KD Ládví 1. – 3. VH, prof. Pejčochová, Měkota, Chaloupecká
3. – 4. 4.
Veřejná prezentace maturitních prací, sexta C, prof. Brejcha, Kahounová
4. 4. Čtyři kroky do nového světa, Rudolfinum, 4.A + 4.D, p. Pavlíčková, Dovčiaková, 2.- 6.VH
4. 4. Projekt EU s Jiřím Hladíkem; vybraní žáci kvinty A, C, D; 5.+ 6.vyuč. hodina; prof. Dvořáková
5. 4. Beseda s dramaturgyní Stavovského divadla Martou Ljubkovou, kvarta A,C, vybraní žáci kvinty A; prof. Dvořáková; 8.+ 9. vyuč. hodina
5. 4. Náhradní termín ústní zkoušky DSD I
6. 4. Pythagoriáda, prima A, C, D. 5. + 6. VH
10. 4. Hockeyšou, prof. Klíma
10. 4. Chemická olympiáda kategorie B - test školního kola, vybraní žáci kvart a kvint, 3.VH v učebně 110, 4.VH v učebně 027L, prof. Marková
10. 4. GHMP , kvinta C A1, 3.- 6. VH , p.Brejcha
11. 4. Prevence kriminality a patologického chování, vzdělávací program věznice Jiřice, kvarta A, C, D 2. – 4. VH, prof. Chladová
11. 4. Pedagogická rada vyučujících, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy
11. 4. Třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče – 17:30 – 19:30 hod.
12. - 17. 4. Přijímací zkoušky do prvních ročníků
13. 4. Exkurze Vojna, Lety - prima A, C, D, prof. Floriánová, Janáčová, Dočekalová, Poláček
16. 4. Mikroskopování, sekunda D, prof. Marková, celý den
17. 4 Hrajeme si na jevišti – scénické čtení, primy + sekundy
18. 4. Instalace výstavy, Novoměstská radnice, kvarta C celý den, prof. Kahounová, Brichcínová
19. 4. Instalace výstavy a vernisáž v 17:00 hodin, Novoměstská radnice, kvarta C, prof. Kahounová, Brichcínová
19. 4. Blok ON, sekunda C 1. – 3. VH, prof. Chladová, prima C 1. – 3. VH, prof. Dovčiaková
19. 4. Svět kolem Nás: „Kuba – dvě tváře svobody“, tercie A, C, D, kino Aero 3. – 4. VH, prof. Pejčochová, Měkota
23. 4. Projekt Divadlo: ND pro 21.století, tercie A, 1.- 6.vyuč. hodina, prof. Libá
25. 4.

Uzavření klasifikace maturujících studentů do 10:00

v případě potřeby pedagogická rada ke klasifikaci maturujících studentů

25. 4. Umění a život ve středověku, gotické malířství – projekt Vv – ČJ, tercie C 3. – 6. VH, prof. Kahounová, Dvořáková, Pavlíček
26. 4. Blok ON, prima D, 1. – 3. VH, prof. Dovčiaková
26. 4. The Sweet sixties, divadlo AJ, Ulita, sekundy 3. – 4. VH, prof. Ošťádalová, Pavlíčková, Klíma
26. 4. Fotografování tříd
27. 4. Třídnické hodiny tříd maturantů, poslední zvonění maturantů