Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Měsíční plán práce

Tisk

Upozorňujeme, že plán se může průběžně doplňovat a měnit.

Rámcový přehled plánovaných akcí celého školního roku naleznete v ročním plánu.

Březen

1. 3. Jugend debattiert – konverzační soutěž v Německém jazyce, školní kolo, kvarta D, kvinta D – vybraní studenti, 1. a 2. VH, prof. Cafourková, Hofmann
5. - 9. 3. DSD – ústní zkoušky
6. 3. Poetické setkání, tercie -sexty, vybraní žáci,uč.308, Dvořáková, Emanovská, Holanová; 14:00
9. – 16. 3. Výměna s part. školou Bremerhaven, kvinta D, prof. Janáčová, Hofmann
9. - 16. 3. Výměna s part. školou Straubing, kvinta D, prof. Trunečková, Izáková
12. - 14. 3. Osvětim, sexta D + vybraní studenti, prof. Tulka, Chladová, Chaloupecký
13. 3. Písemná zkouška DSD I
13. 3. Stavovské divadlo – Faust,kvarta A,C, kvinta A (kromě žáků, konajících zkoušky DSD I), prof. Dvořáková, Holanová, Emanovská, odchod po 1. VH
13. - 17. 3. Lyžařský kurz Postalm, tercie D, prof. Tužová, Šmardová,
14. 3. Grónsko – komentovaná prohlídka výstavy, Národní zemědělské muzeum, tercie A 1. – 5. VH, prof. Měkota
15. 3. Blok ON, sekunda C 1. – 3. VH, prof. Chladová
16. 3. Chemická olympiáda kategorie B – praktická část školního kola, vybraní žáci kvart a kvint, 1. – 4.VH (uč. 027L), prof. Marková
19. 3. Srdíčkový den – charitativní sbírka, tercie C, prof. Janáčová
20. 3. Jugend debattiert – konverzační soutěž v Německém jazyce, obvodní kolo, kvinta D – vybraní studenti, 11:30 prof. Cafourková, Hofmann
21. 3. Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05 Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
22. 3. Blok ON, sekunda D 1. – 3. VH, prof. Chladová
23. 3. Orwell – 1984, divadlo D 21, tercie A, C, D celý den, prof. Ošťádalová
26. 3. Présentation en français, sekunda.A – francouzštináři, odchod po 1.VH, prof. Dovčiaková, Chaloupecký
27. 3. Studentský filmový seminář, tercie – sexty, prof. Kašpar, Chaloupecká
28. 3. Blok ON, prima A 1. – 3. VH, Dvořáková
29. – 30. 3. Velikonoční prázdniny + státní svátky