Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Měsíční plán práce

Tisk

Upozorňujeme, že plán se může průběžně doplňovat a měnit.

Rámcový přehled plánovaných akcí celého školního roku naleznete v ročním plánu.

Květen

1. 5. Státní svátek
2. – 15. 5. DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
3. 5. Fake News – přednáška v rámci festivalu Všemi Směry, kvinta D, odchod po 4. VH, prof. Izáková
3. 5. Blok ON, sekunda D 1. – 3. VH, prof. Chladová
8. 5. Státní svátek
13. - 18. 5. Sportovní kurz Dobronice
15. - 17. 5. Divadlo ve světě, svět v divadle – projektový výjezd tercie A, prof. Libá, Pavlíčková, Měkota
16. 5. Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05 Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
17. 5. Návštěva animačního studia, prima C, skup, prof. Kahounové, 1. – 6. VH
21. – 25. 5. ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A ÚSTNÍ ZKOUŠKY A OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
24. 5. Scénické čtení, tercie + kvarty, aula 4. – 5. VH, prof. Emanovská, Libá, Izáková
25. 5. Noc kostelů – kostel Palmovka, vystoupení sboru REPETICE, 19:00 hodin
27. 5. Koncert + párty na Petříně, sbor Repetice a hosté, 17:00 hodin
29. 5. Animační workshop – Aeroškola, výtvarná část, sekunda D, 8:00 – 13:00 hodin
30. 5. Animační workshop – Aeroškola, výtvarná část, sekunda A, 8:00 – 13:00 hodin
30. 5. Závěrečný test NJ – 3. VH kvarta A + C, 5. VH kvarta D
30. 5. Do Rakouska na zkušenou – přednáška pro kvintu D, 5. + 6. VH