Projekty sexty D

Tisk

Dvě říjnové akce rozšířily třídě 6.D obzory.

Dne 17. 10. 2016 představil spolupracovník Evropské komise Sousedství a rozšíření Jiří Hladík scénář, kterému stojí Evropani tváří v tvář: válka před našimi dveřmi, pomoc hledající lidé na útěku před válkou a bída u nás v Evropě nebo na evropských hranicích, všude terorismus. Co s tím? Jako vodítko pro chování nás Evropanů formuloval pan Hladík evropské hodnoty jako je solidarita, ochota pomoci lidem trpící nouzí, spravedlnost a úcta k lidské důstojnosti, vše, co je zakotveno v preambuli a v úvodních kapitolách evropské smlouvy. Ve skupinách žáci pracovali s problémy, hledali cesty, jak by mohla EU reagovat, a formulovali návrhy řešení. Nakonec jsme na tabuli viděli množství problémů, řadu úkolů pro EU a mnoho návrhů řešení. Když pak jeden žák poznamenal, že bude potřeba dlouhý čas a že to vůbec bude těžké, bylo všem jasné, že problémy jsou dnes komplexní a „zjednodušovači“ v celosvětové politice se svými nápady jako je stavění vysokých zdí a budování hustých hraničních plotů nebo transport pomoc hledajících lidí na ostrovy žádná zodpovědná a našim hodnotám adekvátní řešení nepředkládají.

Jednodušší téma bylo pak o týden později, kdy paní Simon z organizace Bádensko-Württembersko mezinárodně představila tuto jihozápadní spolkovou zemi jako studijní lokalitu. Vedle univerzit a vysokých škol různého typu – m.j. excelentních univerzit a univerzit s mnoha duálními studijními programy – šlo také o studentský život a kvalitu života v této oblasti. Bádensko-Württembersko je domovem významných průmyslových firem jako jsou Bosch a Daimler, což zvyšuje profesní šance absolventů vysokých škol (90 % absolventů vysokých škol najdou okamžitě po studiu zpravidla dobře placené pracovní místo). Z této spolkové země pocházejí géniové jako Albert Einstein a velkolepí vynálezci jako automobilový pionýr Carl Benz stejně tak jako početní nositelé Nobelovy ceny. Každý třetí v Německu nahlášený patent pochází z Bádenska-Württemberska. Aby bylo možné v tomto duchu pokračovat, chtějí univerzity v Bádensku-Württembersku ty nejlepší mozky. Paní Simon přišla do naší školy s reklamní prezentací, protože se domnívá, že právě zde jsou některé z nich.

Michael Hofmann

 

Projekty sexty D ::    2016 Projekty sexty D ::    2016