Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Roční plán práce

Tisk

Upozornění! Jedná se pouze o rámcový plán.

Září

1. – 7. 9. Výběrový poznávací zájezd do Anglie, prof. Tužová, Klíma
4. 9.
8:30 hod. zahájení školního roku
4. – 5. 9. Třídnické práce
4. – 7. 9. Seznamovací kurz pro žáky primy A, primy C, prof. Dočekalová, Poláček
4. – 8. 9. Seznamovací a jazykový kurz v Haidmühle, prima D, prof. Janáčová, Hofmann
5. 9. IQ landia Liberec, sexta A, prof. Moravcová
8. 9. Třídnické práce primy A, C
11. 9.
Společná a profilová ústní část MZ – podzimní termín, zahájení v 8:00
11. 9. Třídnické práce primy D
11. – 12. 9. Teambuilding kvarta D, Stará Živohošť, prof. Ošťádalová, Mgr. Holá ve spolupráci s ag. Sebespolu
12. 9.
Setkání v rámci oslav 60 let Gymnázia Na Pražačce v budově školy, zahájení 17:00
13. 9. Písemná profilová MZ z matematiky – podzimní termín, zahájení 8:00
14. 9. Společenský večer v kině Aero
15. 9. Písemná profilová MZ z AJ – podzimní termín, zahájení 8:00
15. – 22. 9. Výměnný zájezd do Bremerhavenu, kvinta D, prof. Janáčová, Hofmann
15. – 22. 9. Výměnný zájezd do Straubingu, kvinta D, prof. Libá, Komardinová
15. – 22. 9. Výměna s part. školou Schwäbisch Gmünd, tercie D, prof. Marková, Cafourková
15. – 22. 9. Výměna s part. školou Schwäbisch Gmünd, tercie D, prof. Floriánová, Pavlíčková
27. 9. Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících 15:00
28. 9.
Státní svátek
29. 9.. Ředitelské volno

Říjen

3. – 4. 10. Studentské volby, prof. Dvořáková
4. 10. Památník Karla Čapka ve Strži, sexta D, prof. Janáčová, Cafourková
4. 10. Blok prevence – poruchy příjmu potravy, sekunda D 1. – 3. VH, sekunda C 4. – 6. VH
5. 10. Čtyři kroky do Nového světa - sekunda D a C, 3.-6. VH (odchod od školy v 9:00), Dovčiaková, Emanovská
11. 10. Blok prevence – poruchy příjmu potravy, sekunda A 1. – 3. VH, prevence šikany a agresivního chování, prima C 4. – 6. VH
12. 10. Blok občanské nauky, sekunda D, 1. – 3. VH, prof. Chladová
13. 10. Blok prevence – prevence šikany a agresivního chování, prima A 1. – 3. VH, prima D 4. – 6. VH
13. – 15. 10. Výjezdní zasedání, pracovní porada
19. 10. Prevence – kyberšikana, prima A 1. VH, prof. Chladová
19. 10. Terezín, seminář. Kvarta A, D
20. 10. Divadelní představení Maxe Mauera v německém jazyce, Salesiánské divadlo, sekunda D, 1. – 5. VH, prof. Markov
26. – 27. 10. Podzimní prázdniny
31. 10. Halloween – org. kvinty

Listopad

1. 11. Blok občanské nauky, prima A 1. – 3. VH, prof. Dvořáková
2. 11. Bezpečná pražská škola, výzkum MHMP dle rozpisu
2. 11. Diagnostika třídních kolektivů, primy až kvarty 1. – 5. VH dle rozpisu, prof. Válková
3. 11. Blok občanské nauky, prima C 1. – 3. VH, prima D 4. – 6. VH, prof. Dovčiaková
6. - 8. 11. Řečniště, vybraní žáci tercie – kvinty, seminář Klub Klamovka, prof. Dvořáková
8. 11. Ústav makromolekulární chemie AV ČR – přednáška „Molekulární obři“ v rámci Týdne vědy, kvarta.A, D 1.- 4.VH, prof. Marková, Halamková
8. - 9. 11 Terezín, seminář. Kvarta C, prof. Válková, Chladová
9. 11. Ústav fotoniky a experimentální botaniky AV ČR, kvinta D, odchod 9:00 hod., prof. Dočekalová, Zeinert
10. 11. Pilotní zkouška DSD II, sexta D 1. – 2. VH, prof. Hofmann, Cafourková
10. 11. Ústav fotoniky a experimentální botaniky AV ČR, kvinta A celý den, prof. Chaloupecká
10. 11. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR – exkurze, sexta A 1. – 4. VH, prof. Halamková
10. 11. Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR – exkurze „Astrochemie“ v rámci Týdne vědy, tercie A, odchod po 1.VH, návrat na 6.VH, p. Marková
13. 11. Demosthenes – přehlídka v řečnickém umění primy – sexty (vybraní žáci), 14:00 aula, prof. Dvořáková, Izáková, Libá, Emanovská
14. 11. Uzavření klasifikace, odevzdání podkladů třídním učitelům do 10:00.
14. 11. Archeologická beseda, sekundy 1. a 2. VH, aula, prof. Válková
15.11. Pedagogická rada vyučujících, 14:10, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy (vedení+předsedové PK)
15. 11. Třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče, 17:00 – 19:30 hod.
16. 11. Blok prevence – kyberšikana, prima D 1. VH, prof. Chladová
17. 11. Státní svátek
22. 11. Dny geografie PřF UK, prima C 2. – 5. VH, prof. Měkota, Pejčochová
23. 11. Blok občanské nauky, sekunda C 1. – 3. VH, prof. Chladová
28. 11. Písemná zkouška DSD II, sexta D, prof. Hoffman
29. 11. Švandovo divadlo – Hamlet; kvarta A, C, D, odchod po 2. VH, prof. Dvořáková, Emanovská, Izáková
30. 11. Blok prevence – kyberšikana, prima A 1. VH, prof. Chladová

Prosinec

1. 12. Uzávěrka přihlášek k jarnímu termínu maturitní zkoušky dle Maturitní vyhlášky.
4. 12. Srdíčkový den, kvarta A, prof. Halamková
11. 12. Blok prevence – patologické hráčství, kvarta A 2. – 4. VH, prof. Chladová
13. 12. Blok prevence – patologické hráčství, kvarta C 1. – 3. VH, kvarta D 4. – 6. VH, prof. Chladová
13. 12. Pracovní porada všech vyučujících 14:05
21. 12. Adventní zájezd do Drážďan, výběr studentů, prof. Trunečková, Cafourková, Janáčová
22. 12. Školní akademie, besídky tříd
23. 12. – 2. 1.
Vánoční prázdniny

Leden

3. 1. Zahájení vyučování po Vánočních prázdninách
3. 1. Beseda “Studieren in Deutschland” 7.+8. VH, kvinta D, sexta D, prof. Hofmann, Janáčová
7. – 13. 1. Lyžařský kurz Erlebachova bouda, tercie A, prof. Klíma
16. 1. Den otevřených dveří pro budoucí zájemce o studium, 7:45 –17:00 hod.
18. 1. Beseda s představiteli SCIO – přijímací testy na VŠ, kvarta A, kvinty 14:00, sexty 14:55, učebna 217, prof. Chaloupecká
23. 1. Prezentace TU Freiberg, 5. VH, kvinta D, prof. Hofmann
24. 1. Uzavření klasifikace za 1. pololetí, 17:00 hod.
26. 1. Čtyři kroky do nového světa 1.A a 1.C, 2.-6.VH, prof. Emanovská, Pavlíčková
26. 1. Pedagogická rada vyučujících k uzavření klasifikace za 1. pololetí, 14:00
30. 1. Chemická olympiáda kat. D, primy a sekundy (vybraní žáci), 3. - 6. VH, prof. Tříska
31. 1. Biologická olympiáda kat. C, primy a sekundy 1. – 3. VH, prof. Kaňková
31. 1. Pololetní vysvědčení

Únor

1. 2. Testy Aj – LanguageCert, písemná část, 15:00 – 18:30, učebna 026, prof. Tužová,Tříska
2. 2. Testy Aj – LanguageCert, ústní část, 9:00 – 11:00, prof. Tužová, Ošťádalová, Tříska
2. 2. Pololetní prázdniny
5. – 9. 2. Jarní prázdniny
12. 2.

Média a politika, interaktivní přednáška FSV UK, kvarta C,1. – 2. VH, kvarta A, 3. – 4. VH

13. 2. Chemická olympiáda, kat. D (primy a sekundy, vybraní žáci), 1. - 2. hodina, učebna 026.
13. 2. Média a politika, interaktivní přednáška FSV UK, kvarta D, 3. – 4. VH
14. 2. Blok ON, prima A 1. – 3. VH, prof. Dvořáková
14. 2. Nácvik plesu, sexty a třídní, po 6. VH
14. 2. Porada vedení školy a předsedů PK (+ zájemci), 14:05, učebna 217
15. 2. Blok ON, sekunda C 1. – 3. VH, prof. Chladová, prima.C, 1. – 3. VH, prof. Dovčiaková
15. 2. Beseda s představiteli SCIO – přijímací testy na VŠ, kvarta A, kvinty 14:00, sexty 14:55, učebna 217, prof. Chaloupecká
16. 2. MATURITNÍ PLES, IMATRIKULACE 1. ROČNÍKŮ
20. 2. Pilotní zkouška DSD I, kvarta D + přihlášení žáci, 3. - 4. VH, Hof, Caf
21. 2. Blok prevence, prima D 1. – 3. VH, nelegální návykové látky, sekunda C 4. – 6. VH, rasismus a xenofobie, Prevcentrum
21. 2. Chemická olympiáda kat. C, laboratorní část (tercie a kvarty, vybraní studenti), 1. - 3. VH, učebna 027L, Halamková
22. 2. Blok ON, sekunda D 1. – 3. VH, prof. Chladová, prima D 1. – 3. VH, prof. Dovčiaková
22. -26. 2. Lyžařský kurz Lyžařská bouda, tercie C, prof. Koblic, Šmardová, Brožová
23. 2. Blok prevence, prima C 1. – 3. VH, prima A 4. – 6. VH, nelegální návykové látky, Prevcentrum
28. 2. Blok prevence, sekunda A 1. – 3. VH, sekunda D 4. – 6. VH, rasismus a xenofobie, Prevcentrum
28. 2.
Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05
Pracovní porada všech vyučujících 15:00

Březen

1. 3. Jugend debattiert – konverzační soutěž v Německém jazyce, školní kolo, kvarta D, kvinta D – vybraní studenti, 1. a 2. VH, prof. Cafourková, Hofmann
5. - 9. 3. DSD – ústní zkoušky
6. 3. Poetické setkání, tercie -sexty, vybraní žáci,uč.308, Dvořáková, Emanovská, Holanová; 14:00
9. – 16. 3. Výměna s part. školou Bremerhaven, kvinta D, prof. Janáčová, Hofmann
9. - 16. 3. Výměna s part. školou Straubing, kvinta D, prof. Trunečková, Izáková
12. - 14. 3. Osvětim, sexta D + vybraní studenti, prof. Tulka, Chladová, Chaloupecký
13. 3. Písemná zkouška DSD I
13. 3. Stavovské divadlo – Faust,kvarta A,C, kvinta A (kromě žáků, konajících zkoušky DSD I), prof. Dvořáková, Holanová, Emanovská, odchod po 1. VH
13. - 17. 3. Lyžařský kurz Postalm, tercie D, prof. Tužová, Šmardová,
14. 3. Grónsko – komentovaná prohlídka výstavy, Národní zemědělské muzeum, tercie A 1. – 5. VH, prof. Měkota
15. 3. Blok ON, sekunda C 1. – 3. VH, prof. Chladová
16. 3. Chemická olympiáda kategorie B – praktická část školního kola, vybraní žáci kvart a kvint, 1. – 4.VH (uč. 027L), prof. Marková
19. 3. Srdíčkový den – charitativní sbírka, tercie C, prof. Janáčová
20. 3. Jugend debattiert – konverzační soutěž v Německém jazyce, obvodní kolo, kvinta D – vybraní studenti, 11:30 prof. Cafourková, Hofmann
21. 3. Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05 Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
22. 3. Blok ON, sekunda D 1. – 3. VH, prof. Chladová
23. 3. Orwell – 1984, divadlo D 21, tercie A, C, D celý den, prof. Ošťádalová
26. 3. Présentation en français, sekunda.A – francouzštináři, odchod po 1.VH, prof. Dovčiaková, Chaloupecký
27. 3. Studentský filmový seminář, tercie – sexty, prof. Kašpar, Chaloupecká
28. 3. Blok ON, prima A 1. – 3. VH, Dvořáková
29. – 30. 3. Velikonoční prázdniny + státní svátky

Duben

2. 4.
Velikonoční pondělí
3. 4.
Návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, sekunda A 1. – 4. VH, prof. Chladová, sekunda D 2. – 5. VH, prof. Marková, sekunda C 3. – 6. VH, prof. Klíma
3. 4. Planeta Země 3000: „ Myanmar – divoká cesta do barmské říše“, kvarta C, D, kvinta A, KD Ládví 1. – 3. VH, prof. Pejčochová, Měkota, Chaloupecká
3. – 4. 4.
Veřejná prezentace maturitních prací, sexta C, prof. Brejcha, Kahounová
4. 4. Čtyři kroky do nového světa, Rudolfinum, 4.A + 4.D, p. Pavlíčková, Dovčiaková, 2.- 6.VH
4. 4. Projekt EU s Jiřím Hladíkem; vybraní žáci kvinty A, C, D; 5.+ 6.vyuč. hodina; prof. Dvořáková
5. 4. Beseda s dramaturgyní Stavovského divadla Martou Ljubkovou, kvarta A,C, vybraní žáci kvinty A; prof. Dvořáková; 8.+ 9. vyuč. hodina
5. 4. Náhradní termín ústní zkoušky DSD I
6. 4. Pythagoriáda, prima A, C, D. 5. + 6. VH
10. 4. Hockeyšou, prof. Klíma
10. 4. Chemická olympiáda kategorie B - test školního kola, vybraní žáci kvart a kvint, 3.VH v učebně 110, 4.VH v učebně 027L, prof. Marková
10. 4. GHMP , kvinta C A1, 3.- 6. VH , p.Brejcha
11. 4. Prevence kriminality a patologického chování, vzdělávací program věznice Jiřice, kvarta A, C, D 2. – 4. VH, prof. Chladová
11. 4. Pedagogická rada vyučujících, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy
11. 4. Třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče – 17:30 – 19:30 hod.
12. - 17. 4. Přijímací zkoušky do prvních ročníků
13. 4. Exkurze Vojna, Lety - prima A, C, D, prof. Floriánová, Janáčová, Dočekalová, Poláček
16. 4. Mikroskopování, sekunda D, prof. Marková, celý den
17. 4 Hrajeme si na jevišti – scénické čtení, primy + sekundy
18. 4. Instalace výstavy, Novoměstská radnice, kvarta C celý den, prof. Kahounová, Brichcínová
19. 4. Instalace výstavy a vernisáž v 17:00 hodin, Novoměstská radnice, kvarta C, prof. Kahounová, Brichcínová
19. 4. Blok ON, sekunda C 1. – 3. VH, prof. Chladová, prima C 1. – 3. VH, prof. Dovčiaková
19. 4. Svět kolem Nás: „Kuba – dvě tváře svobody“, tercie A, C, D, kino Aero 3. – 4. VH, prof. Pejčochová, Měkota
23. 4. Projekt Divadlo: ND pro 21.století, tercie A, 1.- 6.vyuč. hodina, prof. Libá
25. 4.

Uzavření klasifikace maturujících studentů do 10:00

v případě potřeby pedagogická rada ke klasifikaci maturujících studentů

25. 4. Umění a život ve středověku, gotické malířství – projekt Vv – ČJ, tercie C 3. – 6. VH, prof. Kahounová, Dvořáková, Pavlíček
26. 4. Blok ON, prima D, 1. – 3. VH, prof. Dovčiaková
26. 4. The Sweet sixties, divadlo AJ, Ulita, sekundy 3. – 4. VH, prof. Ošťádalová, Pavlíčková, Klíma
26. 4. Fotografování tříd
27. 4. Třídnické hodiny tříd maturantů, poslední zvonění maturantů
30. 4. Ředitelské volno

Květen

1. 5. Státní svátek
2. – 15. 5. DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
3. 5. Fake News – přednáška v rámci festivalu Všemi Směry, kvinta D, odchod po 4. VH, prof. Izáková
3. 5. Blok ON, sekunda D 1. – 3. VH, prof. Chladová
8. 5. Státní svátek
13. - 18. 5. Sportovní kurz Dobronice
15. - 17. 5. Divadlo ve světě, svět v divadle – projektový výjezd tercie A, prof. Libá, Pavlíčková, Měkota
16. 5. Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05 Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
17. 5. Návštěva animačního studia, prima C, skup, prof. Kahounové, 1. – 6. VH
21. – 25. 5. ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A ÚSTNÍ ZKOUŠKY A OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
24. 5. Scénické čtení, tercie + kvarty, aula 4. – 5. VH, prof. Emanovská, Libá, Izáková
25. 5. Noc kostelů – kostel Palmovka, vystoupení  sboru  REPETICE, 19:00 hodin
27. 5. Koncert + párty na Petříně, sbor Repetice a hosté, 17:00 hodin
29. 5. Animační workshop – Aeroškola, výtvarná část, sekunda D, 8:00 – 13:00 hodin
30. 5. Animační workshop – Aeroškola, výtvarná část, sekunda A, 8:00 – 13:00 hodin
30. 5. Závěrečný test NJ – 3. VH kvarta A + C, 5. VH kvarta D
30. 5. Do Rakouska na zkušenou – přednáška pro kvintu D, 5. + 6. VH

Červen

1. 6. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení ve výstavní a koncertní síni Atrium na Žižkově, sexta A, C, D, 12:00 – 14:00 hod.
1. 6. Plenérové kreslení – projektový den, sekunda C, prof. Kahounová, Brichcínová
1. – 5. 6. Vodácký kurz Vltava, kvarta A + C (část), prof. Kašpar, Trunečková, Halamková, Klíma, odjezd 1. 6. v 15:00
4. 6. Závěrečný test NJ – 2. VH kvinta A, C, 4. VH tercie D, 5. VH tercie C + kvinta D, 6. VH tercie A
5. 6. Závěrečný test NJ – 5. VH prima A, C
6. 6. Závěrečný test NJ – 1. VH prima D, 2. VH sekunda D, 4. VH sekunda A, 8. VH sekunda C
6. 6. Náhradní termín srovnávacího testu z matematiky,  tercie A, C, D, 3. VH
6. 6. Prezentace Hv – Vv projektu, primy – kvarty (vyjma tercie a kvarty C) 5. a 6. VH
7. 6. Návštěva animačního studia, prima C, 1. – 6. VH,  prof. Kahounová, Brichcínová
7. 6. Finále JDI, Goethe Institut, kvarta D, prof. Hofmann, odchod po 7. VH
8. – 14. 6. Výměna Nj, sekunda D, prof. Cafourková, Marková, Janušová, Floriánová
8. - 12. 6. Vodácký kurz Vltava, kvarta D + C (část), prof. Kašpar, Brožová, Pejčochová, Koblic, odjezd 8. 6. v 15:00
11. 6. Výstava masožravých rostlin, sekunda A, odchod po 5. VH, prof. Kaňková
13. 6. Třídní schůzky nastupujících prim
13. 6. Exkurze VV – Roudnice nad Labem, tercie C, celý den,  prof.Pavlíček, Kahounová
13. 6. Workshop VV – Karlínské kasárny, tercie AD, 1. a 2.VH,, p.Brejcha ( v jednání )
15. 6. Čtyři kroky do Nového světa, 2.A, 1.D, odchod v 9:00, p. Pavlíčková, Emanovská
18. - 22. 6. Krajinářský kurz, kvinta C, prof. Brejcha, Pavlíček
19. 6. Národní divadlo: Sen čarovné noci, 2.A, 2.C, 2.D, 3.C, 3.D, odchod v 10:00, návrat na 8. vyuč. hod., prof. Dvořáková, Holanová, Izáková, Tulka
20. 6. Uzavření klasifikace za 2. pololetí, 17:00
21. 6. Prezentace projektu Divadlo ve světě, tercie ACD, prof. Libá
22. 6. Pedagogická rada, 13:00 hod.
25. – 26. 6. Třídní výlety
27. – 28. 6. Úklid tříd, čištění lavic, odevzdávání učebnic primy a sekundy
28. 6. Burza učebnic, ztrát a nálezů
28. 6. Zahradní slavnost – odpolední rozloučení se školním rokem
29. 6. Závěrečné vysvědčení, ukončení školního roku 2017/2018