Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Měsíční plán práce

Tisk

Upozorňujeme, že plán se může průběžně doplňovat a měnit.

Rámcový přehled plánovaných akcí celého školního roku naleznete v ročním plánu.

Červen

1. 6. Slavnostní předávání maturitních vysvědčení ve výstavní a koncertní síni Atrium na Žižkově, sexta A, C, D, 12:00 – 14:00 hod.
1. 6. Plenérové kreslení – projektový den, sekunda C, prof. Kahounová, Brichcínová
1. – 5. 6. Vodácký kurz Vltava, kvarta A + C (část), prof. Kašpar, Trunečková, Halamková, Klíma, odjezd 1. 6. v 15:00
4. 6. Závěrečný test NJ – 2. VH kvinta A, C, 4. VH tercie D, 5. VH tercie C + kvinta D, 6. VH tercie A
5. 6. Závěrečný test NJ – 5. VH prima A, C
6. 6. Závěrečný test NJ – 1. VH prima D, 2. VH sekunda D, 4. VH sekunda A, 8. VH sekunda C
6. 6. Náhradní termín srovnávacího testu z matematiky, tercie A, C, D, 3. VH
6. 6. Prezentace Hv – Vv projektu, primy – kvarty (vyjma tercie a kvarty C) 5. a 6. VH
7. 6. Návštěva animačního studia, prima C, 1. – 6. VH, prof. Kahounová, Brichcínová
7. 6. Finále JDI, Goethe Institut, kvarta D, prof. Hofmann, odchod po 7. VH
8. – 14. 6. Výměna Nj, sekunda D, prof. Cafourková, Marková, Janušová, Floriánová
8. - 12. 6. Vodácký kurz Vltava, kvarta D + C (část), prof. Kašpar, Brožová, Pejčochová, Koblic, odjezd 8. 6. v 15:00
11. 6. Výstava masožravých rostlin, sekunda A, odchod po 5. VH, prof. Kaňková
13. 6. Třídní schůzky nastupujících prim
13. 6. Exkurze VV – Roudnice nad Labem, tercie C, celý den, prof.Pavlíček, Kahounová
13. 6. Workshop VV – Karlínské kasárny, tercie AD, 1. a 2.VH,, p.Brejcha ( v jednání )
15. 6. Čtyři kroky do Nového světa, 2.A, 1.D, odchod v 9:00, p. Pavlíčková, Emanovská
18. - 22. 6. Krajinářský kurz, kvinta C, prof. Brejcha, Pavlíček
19. 6. Národní divadlo: Sen čarovné noci, 2.A, 2.C, 2.D, 3.C, 3.D, odchod v 10:00, návrat na 8. vyuč. hod., prof. Dvořáková, Holanová, Izáková, Tulka
20. 6. Uzavření klasifikace za 2. pololetí, 17:00
21. 6. Prezentace projektu Divadlo ve světě, tercie ACD, prof. Libá
22. 6. Pedagogická rada, 13:00 hod.
25. – 26. 6. Třídní výlety
27. – 28. 6. Úklid tříd, čištění lavic, odevzdávání učebnic primy a sekundy
28. 6. Burza učebnic, ztrát a nálezů
28. 6. Zahradní slavnost – odpolední rozloučení se školním rokem
29. 6. Závěrečné vysvědčení, ukončení školního roku 2017/2018