Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Měsíční plán práce

Tisk

Upozorňujeme, že plán se může průběžně doplňovat a měnit.

Rámcový přehled plánovaných akcí celého školního roku naleznete v ročním plánu.

Leden

3. 1. Zahájení vyučování po Vánočních prázdninách
6. 1. – 12. 1. Lyžařský kurz Erlebachova bouda, tercie C, prof. Klíma
11. 1. Operace Kámen, divadelní představení v NJ, kvinta D 3. – 5. VH, prof. Floriánová
15. 1. Den otevřených dveří pro budoucí zájemce o studium, 7:45 – 17:00 hod.
15. 1. Blok ON, prima D,  3.- 5. VH, prof. Dvořáková
16. 1. Blok primární prevence, 2.C - Poruchy příjmu potravy 1.-3.VH, 1.A Nelegální návykové látky 4.-6.VH, Prev -Centrum + Chladová
17. 1. Blok primární prevence - gambling, 4.A 2.-4.VH, Prev-Centrum + Chladová
18. 1. Prezentace projektu 2.A - Invaze 68, ve škole (o velké přestávce)
23. 1. Uzavření klasifikace za 1. pololetí, 17:00 hod.
24. 1. Blok ON, Prima A, 1. – 3.VH, prof. Dovčiaková
25. 1. Čtyři kroky do nového světa (Rudolfínum), 1.C, 3.A 2.-6. VH, prof. Emanovská, Dovčiaková
25. 1. Pedagogická rada vyučujících k uzavření klasifikace za 1. pololetí, 14:00
30. 1. Blok primární prevence - 4.D 1.-3.VH, 4.C 4.-6.VH - gambling, Prev-Centrum + Chladová
30. 1. Soutěž v anglickém jazyce - školní kolo, kat. II.B, III.A, 14:00, prof. Ošťádalová, Tužová, Klíma
31. 1. Pololetní vysvědčení
31. 1. Language Cert – písemná zkouška, 15:00, prof. Tužová, Ošťádalová, Tříska