Žáci Gymnázia Na Pražačce na návštěvě v Evropském parlamentu

Tisk

Žáci Kvarty D podnikli začátkem května cestu do Štrasburku. Ta jim byla odměnou za práci na projektu, který realizovali se školou z partnerského Hamburku. Tento společný projekt byl totiž oceněn prestižní cenou Bertini. Pozvání, které přišlo od pana Dr. Libora Roučka, místopředsedy Evropského parlamentu, jim bylo odměnou za náročnou práci a zároveň příležitostí poznat chod této instituce z první ruky.

V rámci dvoudenního programu byla zahrnuta nejen návštěva Evropského parlamentu, ale dokonce i účast na jeho jednání. Kromě toho navštívili žáci Evropskou radu, jež se zasazuje především za lidská práva a demokratické principy. Doprovázeni Knutem Fleckensteinem, hamburským poslancem Evropského parlamentu, dostali naši žáci příležitost k osobnímu rozhovoru s ním, takže se dozvěděli něco o jeho práci a úlohách, které jsou spjaty s touto funkcí. Zároveň se nezdráhali vyjádřit své kritické mínění o některých z evropských institucí a připojit hned několik zlepšujících návrhů.

Vedle oficiálního programu se samozřejmě naskytla studentům příležitost prohlédnout si město Štrasburk i se všemi památkami a nasát jeho nezaměnitelnou atmosféru.