Stínové divadlo

Tisk

Stínové divadlo (Schattentheater) na téma „Domov a cizina“ (Heimat und Fremde) na zámku Gollwitz u Postupimi, SRN, 27. 4.–4. 5. 2011

(deutsche Version unten)

Divadelního projektu „Stínové obrazy. Domov a cizina“ se ve dnech 27. 4. – 4. 5. 2011 zúčastnili studenti z Kvarty D a Tercie D.

Workshop pořádala nadace, jejíž zájmem je setkávání mladých lidí z Německa a z ciziny a která sídlí na zámku Gollwitz u Postupimi a Berlína. Nadace umožňuje setkávání mladých lidí různého původu, z různých kulturních prostředí a rozdílného náboženství a cílem jejího snažení je přispět ke vzájemnému porozumění a k odbourávání předsudků. V našem případě se vedení projektu ujali známí umělci ze spolkové země Brandenburg – Andra Barz a Jan Beumelburg, kteří devět německých a šest českých studentů během divadelního projektu vedli.

Výchozím bodem práce byly vlastní zkušenosti účastníků s tématy domov a cizina. Studenti si vyprávěli příběhy a pocity, z nichž vyvinuli příběh, který po hodinách zkoušení uvedli na jeviště. Nejednalo se ale o jednoduchý divadelní příběh: studenti pracovali na stínovém divadle a museli veškeré přípravy obstarat sami: postavit jeviště a kulisy, vyrobit si kostýmy a rekvizity, zkomponovat hudbu, vyrobit speciální doprovodné zvuky. Přípravy je zaměstnaly po celé čtyři dny od rána do večera až do pondělí 2. 5., kdy byla naplánována premiéra před pozvanými hosty. Žáci za svůj příběh a jeho stínové provedení sklidili v publiku několikaminutový aplaus.

Po náročné práci nastal odpočinek při poznávání Berlína – studenti byli provedeni muzeem „Topografie teroru“, kde se dozvěděli o systematickém nacistickém teroru v letech 1333 až 1945, a měli násedně čas i k samostatnému objevování města. Ubytování na zámku Gollwitz bylo luxusní, jednalo se o rekunstruovanou, moderně vybavenou vilu, kde jsme byli rozmazlováni byť výhradně vegetariánskými jídly.

Náš pobyt byl hrazen Zemským uřadem pro mladé lidi spolkové země Brandenburg, tématicky je spojen s projektem partnerství škol Comenius „Člověk v pohybu“ a přispěl nám finančně i Klub rodičů na GNP polovičním uhrazením nákladů na cestu. Děkujeme.

A jaké dojmy mají sami účastníci?

Naším úkolem bylo vytvořit a nacvičit stínové divadlo na téma "Domov a cizina" pod vedením dvou umělců. Materiálem k výrobě kostýmů a rekvizit posloužil odpad, který jsme hledali hlavně na území opuštěného vepřína a mezi jinými obdobnými sutinami, což některé z nás zprvu poněkud zaskočilo, jiní se do kontejnerů vrhali po hlavě. Naše divadlo mělo být na námět střetu východní ranní země a západní večerní země, přičemž se mělo jednat o lásku princezny a prince z těchto odlišných zemí. Jak to bude v zemích vypadat? Jak vůbec dojde k setkání prince a princezny? Jak na to budou strany reagovat? To už bylo na nás. V následujících dnech jsme si tedy rozdělili role a vymýšleli texty, scény, příslušné kostýmy a hudbu. Vyřádili jsme se zvlášťe na kostýmu princeznina otce, indického maharádži, princezně byla sbita nosítka i s palmovým listem. České straně připadla starost především o orientální zemi-roli princezny dostala Mahulena, vymysleli jsme indický tanec včetně hudby k němu. Měli jsme možnost pracovat i s nahráváním. Také o doprovodnou hudbu na klavír k celému představení se postarali účastníci z našich řad.

Během práce se vyskytly komplikace s vzájemným porozuměním mezi německou stranou a umělci, ale přesto jsme náš kousek předposlední večer s úspěchem a následně četnými ovacemi předvedli obyvatelům Gollwitzu. My s umělci žádný problém neměli, ba naopak, před jejich odjezdem jsme si na ně vzali i kontakt a třeba s nimi v budoucnu ještě něco podnikneme.

Poslední den patřil výletu do Berlína, večer jsme grilovali. Pro některé to byla slavnostní hostina, neb se jim do žaludku po týdnu vegetariánství dostalo konečně maso.

Michaela Babičová, 4.D

Schattentheater zum Thema „Heimat und Fremde“ am Schloss Gollwitz bei Postdam, BRD, 27.04.–04.05.2011

An einem Theater-Workshop mit dem Titel „Schattenbilder. Heimat und Fremde“ nahmen vom 27.4. bis zum 4.5. sechs am Theater-Spielen interessierte Schülerinnen und Schüler der Klassen 4D und 3D teil. Veranstaltet wurde der workshop von der Begegnungsstätte Schloss Gollwitz im Bundesland Brandenburg in der Nähe von Berlin und Potsdam. Der Veranstalter bemüht sich um die Begegnung von Jugendlichen verschiedener Herkunft, Kulturkreise und Religionen mit dem Ziel, gegenseitiges Verständnis zu schaffen und Vorurteile abzubauen. Dies sollte in dieser Woche mithilfe der bekannten Brandenburger Künstler Andra Barz und Jan Beumelburg geschehen, die die Jugendlichen, 9 deutsche und 6 tschechische Schüler im Alter von 15 bis 19 Jahren, bei dem Theaterprojekt anleiteten.

Nach einer halbtägigen Radtour, um die Stadt, den Dom von Brandenburg und die Umgebung des Aufenthaltsortes kennen zu lernen, ging es am 2. Tag richtig los. Ausgangspunkt für das Theater-Projekt waren die Erfahrungen der jungen Menschen mit Heimat und Fremde. Man erzählte sich gegenseitig seine Gefühle und Erfahrungen damit. Daraus wurde eine gemeinsame Geschichte entwickelt, die nach vielen Stunden der Probe auf die Bühne gebracht wurde. Aber es sollte kein einfaches Theaterstück werden. Es ging vielmehr darum, eine besondere Form des Theaters dafür zu nutzen: das Schattentheater. Und weiterhin war es Aufgabe der Schüler, alle Vorbereitungen selbst zu leisten: das Bauen der Bühne und der Kulisse, das Gestalten der Kostüme, das Herstellen der Requisiten, das Produzieren der Geräusche und der Musik. Alle 15 Schüler hatten gut vier Tage von morgens bis abends zu tun, um alles zu schaffen. Denn für Montag, 2.5., war der Premierentermin anberaumt und Gäste geladen. Und wirklich: man präsentierte zum vorgesehenen Termin den Gästen ein 30minütiges Theaterstück und erhielt minutenlangen Applaus.

Nach dieser anstrengenden Arbeit hatte man sich den entspannenderen Teil der Exkursion nach Brandenburg redlich verdient, eine Fahrt nach Berlin. Neben einer Führung im Museum „Topographie des Terrors“, wo man etwas über den systematischen Terror der Nazis zwischen 1933 und 1945 erfuhr, blieb noch genug Zeit, Berlin selbst zu erkunden und shoppen zu gehen. Nicht unerwähnt sollte bleiben, dass wir in einer wunderbaren, neu renovierten Villa wohnten und vom Küchenpersonal mit bestem ausschließlich vegetarischem Essen verwöhnt wurden. Der Aufenthalt wurde vom Landesjugendamt Brandenburg gefördert und steht im Zusammenhang mit dem Comenius-Projekt „Der Mensch in Bewegung“. Der Elternklub am Gymnázium Na Pražačce hat unseren Aufenthalt ebenfalls mit einer teilweise Deckung der Reisekosten gesponsort.

geschrieben von Michael Hofmann

Fotogalerie